Garanti och fel avhjälpande underhåll

Garanti och fel avhjälpande underhåll


För att ytterligare förtydliga vad som gäller vid anmälan om garantifel och felavhjälpande underhåll eller avhjälpande av fel i lägenhet, följer här riktlinjer för olika typer av fel och hur de ska hanteras.

Viktigt att komma ihåg: Som bostadsrättshavare har man ingen rätt att beställa jobb på någon annans bekostnad det vill säga föreningens. Därför ska exempelvis stopp i avlopp först anmälas till föreningen.

Görs inte felanmälan till styrelsen får bostadsrättshavaren stå för kostnaden oavsett vad som orsakat stoppet. Varför: Stopp i avlopp inträffar oftast mellan lägenheten och framtill avloppsstammen. Ett stopp fram till avloppsstammen är att hänföra till lägenheten och bekostas av bostadsrättshavaren medan stopp i avloppsstammen är föreningens ansvar att avhjälpa.

Garantifel i lägenhet

Garantifel anmäls, som tidigare meddelats, via mejl till garantifel@brfflaton.se.

Exempel: Ej akuta åtgärder som kan vänta till 5-årsbesiktningen 2020 till exempel:

 • • Sprickor i tak,vägg, hörn.
 • • Smärre sprickor i tapet eller målning,
 • • Knarr i golv som inte är störande för granne.
 • • Övriga fel som bostadsrättshavaren vill ha registrerade men accepterar att de tas upp förbedömning vid 5-årsbesiktningen.

Ange namn, adress, lägenhetsnummer (tre siffror), mailadress och telefonnummer.

Felavhjälpande underhåll

(OBS! Garantifel anmäls inte hit)

Du kontaktar Riksbyggen om Du vill göra en felanmälan i lägenhet eller har frågor gällande till exempel:

 • • Lägenhet t ex mindre vatten- eller rinnande kranar, avloppsstopp, fel på wc-stol.
 • • Fel på låscylinder.
 • • Trapphus
 • • Sopnedkast
 • • Namnskyltar vid entrédörr
 • • Postbox
 • • Entrégrindar som inte fungerar
 • • Garageport
 • • Entrédörrar till trapphus som inte fungerar eller är skadade.
 • • Porttelefon

Felanmälan till Riksbyggen dygnet runt, tel. 0771 – 860 860, eller e-post:

fastighetsservice@riksbyggen.se.

OBS! Kostnader för utryckning för att åtgärda mindre fel eller fel som inte är akuta debi-teras den lägenhet som anmält felet.

Vid felanmälan ska du alltid uppge vad felet är samt namn, lägenhetsnummer (tre siffror) och telefonnummer.

Vatten- och avloppsläckage

Uppstår allvarligt läckage i lägenhet eller i allmänna utrymmen ska dessa alltid anmälas till Riksbyggen dygnet runt, tel. 0771 – 860 860 men även till styrelsen@brfflaton.se

Värme och ventilation

Efter åtskilliga klagomål på värme och ventilation i flera lägenheter igångsattes en utredning våren 2018.Justeringar görs i värme och ventilationssystemet kontinuerligt. En slutlig lösning förväntas inte var klar förrän efter vintern 2018/2019.

Upplever du att det är för kallt i lägenheten under hösten och vintern, anmäl det till:

garantifel@brfflaton.se. Ange namn, adress, lägenhetsnummer (tre siffror), maila-dress och telefonnummer.

Garantifel vitvaror

Anmäls till Siemens/Bosch 0771-11 22 77. Ange allt föreningens namn, Brf Flatön, namn och beteckning på vitvaran (se respektive bruksanvisning var dessa uppgifter finns på vitvaran).

Felanmälan TV, bredband, telefoni

Kontakta Com Hem kundtjänst 90 222.