Kamerabevakning

Brf Flatön har för alla boendes trygghet ett kamerabevakningssystem installerat i gemensamma utrymmen. Systemet består av totalt tre kameror två i garaget och en i portiken vid uppgång 13.

Nya kamerabevakningslagen

Reglerna för kamerabevakning har ändrats i maj och augusti 2018 när först dataskyddsförordningen, GDPR, och sedan den nya kamerabevakningslagen, SFS 2018:1200, började gälla. Det ställs krav på att den som vill kamerabevaka själv ser till att följa reglerna i dataskyddsförordningen.

Behöver inte längre tillstånd

Privat verksamhet, som inte utför en uppgift av allmänt intresse, behöver inte längre tillstånd för att kamerabevaka. Dataskyddsförordningens regler är tillräckliga för att garantera att behandlingen av personuppgifter inte kränker enskildas personliga integritet. 

Brf Flatöns kamerabevakning

Föreningen har installerat kamerabevakning på följande platser inom föreningen:

  • Garaget, totalt två kameror finns placerade i föreningens garage under byggnaden.
  • En kamera är placerad i portiken vid uppgång 13 och täcker sopsugen och postfacken.

Kamerabevakningen sker i enlighet med den nya kamerabevakningslagen.

  • Ändamålet för kamerabevakningen är att förebygga brott och öka boendes säkerhet och mot misskötsamhet.
  • Granskning av inspelat bildmaterial kan ske efter rapportering om misstänkt brott, förstörelse eller kostsam misskötsamhet. Bildmaterial kan lämnas till polis.
  • Det förekommer ingen regelmässig granskning av inspelade bilder.
  • Inspelat bildmaterial raderas automatiskt efter maximalt sju dagar från portiken 30 dagar från garaget.
  • Inspelningsutrustningen är placerad i ett låst utrymme dit ett begränsat antal personer har tillträde.
  • Det inspelade bildmaterialet skyddas för åtkomst genom lösenord. Lagring sker i en molntjänst. Tre personer i styrelsen har åtkomst till bildmaterialet vid behov.

Frågor om kamerabevakningen, kontakta styrelsen

Tillsynsmyndighet är sedan den nya lagen trädde i kraft Datainspektionen

www.datainspektionen.se