Mäklarinformation

Mäklarinformation

Information för mäklare och potentiella köpare

Om föreningen

Brf Flatön består av 85 lägenheter och var färdigställt hösten 2015. Föreningen är en äkta bostadsrättsförening.

Hyreslokal
I fastigheten finns en marklokaler som upplåts med hyresrätt för restaurang- och caféverksamhet.

Organisationsnummer

716444–6648

Församling

Lundby

Fastighetsbeteckning

Sannegården 75:1 i Göteborgs Kommun.

Besöksadress

Brf Flatön

Fritiof Anderssons gata 1–17

417 67 Göteborg

Administrativ adress

Brf Flatön
c/o Riksbyggen

Box 31060

400 32 GÖTEBORG

Planlösningar

Länk till planlösningar Brf Flatön

Avgiftshöjningar
Avgifterna höjdes med 2,5 % i juli 2020.

Årsredovisningar

Årsredovisning 2020

Årsredovisning 2019

Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2015

Stadgar

Stadgar 2018

Renovering och underhåll

Inga renoveringar är planerade under 2020. Föreningen har löpande garanti för huset och lägenheterna till 2020.

Underhåll av huset görs i enligt med underhållsplan liksom att reparationer görs vid behov.

Information om överlåtelser
Normalt tar en överlåtelse ca 4 veckor. Ibland tar vi en kreditupplysning på köparen innan överlåtelsen godkänns; det bestäms från fall till fall. Överlåtelseavgift är 2,5 % av basbeloppet inkl. moms och betalas av säljaren. Pantsättningsavgiften är 1% av basbeloppet inkl. moms.

Vid köp av lägenhet krävs medlemskap i HSB.

Juridiska personer
Juridiska personer godkänns ej som medlemmar i föreningen.

Ytterligare information?
Vid behov av ytterligare information, maila styrelsen

Avgift och ekonomi

I avgiften ingår TV-Silver, internet 1000/1000 Mbit och IP-telefoni från Com Hem.

Gruppavtal Com Hem Brf Flatön i Göteborg 2018

Gruppavtal Com Hem Brf Flatön i Göteborg 2021

Varje lägenhet debiteras för egen förbrukning, IMD, av varm- och kallvatten, värme och hushållsel.

Föreningen har inga planerade avgiftsförändringar för 2021.

Fastigheten är fullvärdeförsäkrad inklusive en kollektiv bostadsrättsförsäkring. Varje hushåll behöver endast komplettera med egen hemförsäkring.

Garage

I huset finns 44 garageplatser. För parkeringsplatser i garaget hänvisar vi till förvaltningsadministratör Helene Karlsson på HSB. Tel 010-442 20 04 eller mail helene.karlsson@hsb.se för information om tillgång och köhantering. När  en medlem med garageplats flyttar informerar Helen Karlsson om vem som är på tur i garageplatskön. Då lämnar flyttande medlem över garage-fjärrkontrollen till nästa medlem.

Parkering

Föreningen disponerar 18 parkeringsplatser utomhus. Vid frågor som rör utomhusparkeringarna vänligen kontakta GUAB 031-51 52 40.

Nycklar

Till lägenheten hör 4 passerbrickor, 4 lägenhetsnycklar, 2 nycklar till sopnedkastet och 3 till postboxen. Vid överlåtelse är det säljarens ansvar att tillse att samtliga nycklar överlämnas till köparen.

Säljarens och mäklarens ansvar vid överlåtelser

Det åligger säljaren och mäklaren att upplysa köparen om eventuella skador och /eller defekter i lägenheten i samband med överlåtelsen. Föreningen ansvarar inte för att sådana skador eller att defekter åtgärdas.

Gemensamma utrymmen

Föreningen har en kombinerad gemensamhetslokal och övernattningslägenhet som går att hyra. Det finns även bastu med relaxhörna sam tvättstuga. Avgift tas ut vid användande. Cyklar kan parkeras i cykelrummen eller utanför entréportarna. Egna rum finns för barnvagn och rullstolar i anslutning till trapphusen.

Energi

Fastigheten är miljöcertifierad enligt Sweden Green Building Council, nivå silver. Det betyder bland annat att det är stränga krav på bullernivå, luftkvalité, byggmaterial och energiåtervinning.

Byggnaden har solpaneler och bergvärmepump (FTX-system) vilket reducerar värmeförbrukningen.

Energideklaration har ännu inte utförts.

Lägenheterna har individuell mätning och debitering (IDM) vilket betyder att var och en kan påverka sin energikostnad.

Lägenhetspärm

Till varje lägenhet finns en lägenhetspärm med information om lägenhetens utrustning, anvisningar för skötsel och underhåll mm. Innehållet i pärmarna kan skilja sig beroende vilka tillval som gjorts i respektive lägenhet.

Pärmen ska överlämnas till köparen. Förening har inga extra lägenhetspärmar.